Algemene voorwaarden Healing2Be

1 Aanmelden/ aansprakelijkheid

Je kunt je aanmelden via een Whatsapp bericht voor een behandeling of via het e-mailadres vermeld op de website. Met je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met het feit dat je op de hoogte bent dat de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is, evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van die behandeling. Healing 2Be en de behandelaar is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2 Gezondheid

Ben je onder behandeling een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis, of hiervan in het verleden sprake was, laat je behandelend arts/specialist dan voor aanvang van de behandeling door Healing2Be weten dat je deze behandeling gaat starten. In dat geval geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist.
Het is je u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose wordt gesteld of medische therapie wordt voorgeschreven of toegepast. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

3 Geheimhouding

Healing2Be hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder je toestemming vertrouwelijke informatie doorgeven aan derden, dus ook geen e-mailadres en of telefoonnummer.

4 Betaling

Alle behandelingen moeten binnen zeven dagen worden betaald. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5 Annuleren

Ben je verhinderd? Zeg dan je afspraak uiterlijk 48 uur voor aanvang af, via Whatsapp of telefonisch (+31654248868) . Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer en de datum en tijd van je afspraak. Als je niet (48 uur vóór de afspraak) annuleert, is Healing2Be gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening brengen.